NATO

Pár slov k článku 5 Severoatlantické smlouvy

Po včerejší televizní debatě je kritických článků a nejrůznějších ohlasů spousta. Hodnocení se vyhnu, ale z politologického hlediska mě zaujalo něco jiného: neznalost, se kterou mnozí novináři a politici přistupují k Severoatlantické smlouvě. Příkladem je tento “hurá kovbojský” článek na Novinkách, kde redakce čtenáři tvrdí následující:

“Nejvíce asi pobouřil slovy, že by Češi neměli pomoci Polsku a pobaltským státům, pokud by byly napadeny. (…) Česká republika je členem NATO, jehož článek pět uvádí, že pokud je napaden jeden ze 30 členských států, pokládá se to za útok proti všem a ostatní členové přijdou napadenému na pomoc. Babišův postoj by na tom nemohl nic změnit.”

V reakci na Andreje Babiše tuto svéráznou interpretaci v televizi prezentoval jak Martin Řezníček (“Ale víte, na čem je založená kolektivní obrana NATO. Jeden pomáhá druhému v případě, že je napaden”), tak, překvapivěji, i Petr Pavel (“Takhle NATO funguje, ale zároveň funguje tak, je-li kterýkoliv ze členů napaden, tak ti ostatní mu přijdou na pomoc. To je ten článek 5.”) Podotýkám, že z kontextu vyplývá, že všichni výše uvedení mají na mysli pomoc vojenskou.

A teď se konečně podívejme na znění samotného článku 5, jak je citovaný přímo v dohodě:

“(…) pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti.”

Jinými slovy, i v případě jeho vyvolání (první podmínka!) je článek 5 relativně flexibilní a neurčuje, že pomoc napadenému musí mít vojenský charakter. Hypotetické odmítnutí vyslání armády by tedy nebylo porušením Severoatlantické smlouvy. Ano, druhá věc je se bavit o porušení morálních závazků atp., ale co se týče samotného textu, taková povinnost tam z hlediska mezinárodního práva není.

Vedle toho existuje i článek 11, který stvrzuje, že “ustanovení budou smluvními stranami plněna v souhlasu s jejich ústavními postupy.” Prezident Spojených států by tedy měl nejdříve požádat k vyslání armády o souhlas Kongres, v ČR by podle Ústavy musel vyslovit souhlas Parlament, tedy Senát i Sněmovna. (V případě USA čistě teoreticky, protože se schvalování zahraničních intervencí Kongresem nejrůznějšími způsoby obchází přinejmenším od r. 1999.)

Nesmysly, které o členství v NATO šíří některá česká média, tak názorně shrnují veškerá úskalí s jejich snahou “bojovat s dezinformacemi”.

Interview with Tomas Valasek: “EU has too few soldiers!”

Tomas Valasek
Tomas Valasek

Interview conducted by Czech political analyst Jakub Janda with respected security expert Tomas Valasek on the question of European defense, Libya, and the future of NATO in the light of the decline of American support.

In your recent study, Surviving Austerity – The Case for a New Approach to EU Military Collaboration, you argue that European countries should be looking to mitigate the effects of financial pressures by pooling military resources with like-minded nations, creating “islands of co-operation”. Could you give us a brief analysis what would it mean in the real world environment?

European countries have too few soldiers with the right skills and equipment. While there are many reasons for this – for example, the Europeans spend less per soldier than the Americans do – chiefly, the Europeans underperform because with 27 different governments managing, equipping and commanding 27 militaries they never enjoy economies of scale when buying and maintaining equipment or training soldiers. My study proposes that European armed forces start doing so together, and that they pool their bases, schools, maintenance facilities etc.  They should not do so at the basis of all 27 EU countries, but among small groups of governments that know and trust each other. In fact, some, such as the Belgians and the Dutch, are already doing so.

You also mentioned, that, there is still a lot of hardware in our (European) arsenals that frankly we have inherited and we don’t really know what to do with. Nowadays many critics say that current European arsenal cannot be effectively compatible with the US Military technology in joint operations, such as NATO interaction in Libya. Is it really that crucial?

NATO’s biggest challenge is not whether the Europeans and the Americans have compatible forces and technology. The greatest problem is that the Europeans have fewer and fewer forces to send to common operations. The Americans have steadily increased their defense budget over the past decade; the Europeans have, on average, decreased it each year. Overtime, a gulf has grown that the Americans find, for good reasons, politically unacceptable. The Europeans are unlikely to start spending more money on their militaries anytime soon – not when the economic crisis here is even more severe than in the US. But what the Europeans can and must do if they want to keep the Americans engaged in NATO is to spend their money more wisely. That means getting rid of some unneeded Cold War equipment, and collaborating on procurement, maintenance, training etc.

In his speech to the NATO ministers of defense, retiring US Secretary of Defense Robert Gates pointed out that the USA covers free fourths of the NATO budget and is nor able nor willing to continue in such trend. Does such statement support your argument that Europe should start taking care of its security? Could you expand your arguments what should European countries do?

For the time being, the United States remains the indispensable ally, committed to defend Europe if necessary.  But their attitudes are changing: the Americans no longer want to lead ‘wars of choice’ on Europe’s periphery; those fought in the name of human rights (such as the one in Libya). This is partly because US interests have moved elsewhere, to Asia and the Middle East, but also because American politicians and defence officials have come to feel that European countries are not taking the security of their own continent seriously enough. The allies have big economies and capable militaries, and in the future the Pentagon will expect them to be able to assure security of Europe’s periphery with little US help.

Since we talked about some aspects of European security, could you comment on current situation in Ukraine? Does it pose a threat to European security any aspect, especially in energetic strategies of the EU?

Russia and Ukraine are tussling over control of Ukraine’s gas pipelines so yes, another gas war is possible and would be bad for the EU. But this is a problem partly of our own making: some of the governments in Europe’s east have failed to invest in alternatives sources of energy to Russian gas. I am frustrated with Ukraine for a different reason: this should be a prosperous place and an important trading partner to the Central Europeans. Ukraine is a large country with a well-educated workforce and mineral and agricultural wealth. If it were better managed, it would be a lot richer – and all of Central Europe would benefit. Eastern parts of Poland, Hungary and Slovakia – some of the poorest parts of Central Europe – should in principle be booming and growing from trade with Ukraine. But they are not, mostly because Ukraine has been governed by crooks for most of its independence.

Thank you for your time,
Jakub Janda

Tomas Valasek is Director of Foreign policy & Defence at the London-based think tank Centre for European Reform. He has written extensively on transatlantic relations, common European foreign and security policy and on defence industry issues. He is also a senior advisor to the Brussels office of the World Security Institute.

Previously, he served as Policy Director and head of the Security and Defence Policy Division at the Slovak Ministry of Defence.

Putin’s Eurasian Union: A danger or strategic opportunity?

Putin and EurasiaWhen Vladimir Putin recently published an article in the Russian daily Izvestia that officially announced his plans for the establishment of an Eurasian Union in the geographical space of former USSR countries, he caused quite an uproar in the Western media.1 The headlines such as those in the Telegraph run that Putin’s wish is nothing short of re-forming ‘a pseudo-Soviet Union’ reassuring readers that the plan is about ‘reclaiming the Russian Empire’,2 even though in the same article Putin explicitly rejected any comparison with the USSR. Newspaper commentaries are naturally inclined to exaggeration and the use of catchy words to raise readership figures, but they still reflect general fears of the West towards the resurgent Russian foreign policy of the last decade. The essential policy question for the EU and US is whether these concerns about a Eurasian union are justified and reflect a real threat of some ‘incoming Russian empire’. Or perhaps, if considered from a different angle, the Putin’s and Russian administration’s plans might just as well present the NATO allies with a real strategic opportunity.

A short notice to readers about my argument’s presuppositions is first due, however. In the grand realm of foreign policy, one can speak about natural allies and interests only with a grain of salt. If the cultural and value-based factors remain excluded, economics, energy, nor even geography can offer clear-cut answers on choosing a country’s allies and by extension, also its enemies. To say that Russian foreign policy now poses a threat or strategic opportunity then implies taking a particular normative stand, which is in turn arguable based on the principles adopted. In this short piece, my purpose is singular: to contrast the arguments of those on the side of the EU and US who claim that the Russian initiatives in the Eurasian basin should be opposed with those less numerous voices to which I also humbly join, who argue that Putin’s ‘Eurasian Union’ is a sound initiative of regional integration that can serve the EU’s and US’s interests in stabilising the whole region thus creating a strong ally to balance out other rising superpowers such as China.

Flags of the three present members of the Customs Union
Belarus, Kazakhstan and Russia already form a Customs' Union, Eurasian Union will be its successor

The critics of the Russian foreign policy generally argue that Russia under Putin and Medvedev is simply rebuilding its former empire, sometimes using its leverage in energy resources, sometimes outright military aggression as in case of Georgia. In their interpretation, such efforts must be vigorously opposed, as the result will be nothing but Russia’s domination of its ‘Near Abroad’ that will prevent countries such as Ukraine and Georgia in making a free choice to join the international community of liberal democratic states. These arguments are often joined by those in the EU who believe that the Union’s foreign policy should be based on stabilising its neighbourhood through spreading of its norms, functioning as a sort of ‘a neo-medieval empire’ (Jan Zielonka) or ‘neoliberal empire’ (Warwick Armstrong and James Anderson). Naturally, approaching Russia, a country that has consciously adopted a development strategy of ‘modernisation without Westernisation’, with this approach is inherently ineffectual, as the EU as Russia’s equal ally does not have any leverage that it could impose on its eastern partner. The result is that Europe’s prominent politicians such as German FM Guido Westerwelle and his Polish counterpart Radek Sikorski, who recently addressed a joint letter to the EU’s chief of foreign affairs Catherine Ashton, where they urged her to reorient her policy towards realpolitik of securing energy supplies and modernising Russian economy.3

If the Russian leadership’s military solutions to the Georgian and 2nd Chechnyan conflicts can regarded as controversial, Putin’s latest initiative shows that the Russian political elite clearly realises that their country’s influence on its neighbourhood can be achieved only if it brings benefits to both sides and is not based on force. Far from being a Russian empire, the Customs Union, which is to be a first step towards a full Eurasian Union, was joined by Kazakhstan and Belarus of their own sovereign decision and they will retain a proportionate control over the decision-making of the whole union. Indeed, Kyrgyzstan and Tajikistan already have submitted their own bid for the membership. Similarly, where Russia once had relied on its hard currency reserves to gain from its neighbours political concessions through cheap provision of loans and direct subsidies of fuel, the new policy aims at elevating the economic prospects of the entire region with Russia serving as a natural gravity well.4 While Russia will over time benefit by reinforcing its status as the region’s financial and business centre, the other countries of the Union will be more competitive in agriculture and heavy industry such as steelmaking, gain investments for their backward, Soviet-style economies (this especially applies to Belarus), just as benefit from the competitive advantage of their cheaper labour force.

For the EU and US, the Russian effort to lead a regional integration brings a possibility of an alternative form of the international ordering. Without making any positive or negative judgements, the present international order can be broadly labelled as the global military hegemony of the US with the support of its NATO allies. This hegemony has been supported by the combined economic might of the US, EU and Japan, but as the economies of indebted Western countries will be experiencing their relative decline, their military control will inevitably wane too. The obvious alternative is that this hegemony will be replaced by another – that of the Asian or Chinese century. As this is naturally an infeasible outcome for the European and American interests, maximum effort should be made to seek out other options, the most significant of which is a return to the principle of balance of power remodelled for the purposes of the ‘grand scale’ of the globalised world. While the original international order of nation-states presupposed the relative equality of countries in the still rather localised world of the 19th century, sovereignty in the postmodern world becomes intangible but for the largest of polities that possess a broad control over the world’s natural and economic resources. Thus, political equality in the 21st century can be achieved only on the level of ‘grand spaces’, by political groupings that are sufficiently large and powerful to maintain an effective control over their territory that would balance out that of other similar entities.

A Eurasian Union, modelled on the EU is a clear step into the direction of such a multipolar world. As its plans develop from the current Customs Union to a full economic union, it is based on fully voluntary grounds and is expected to bring benefits of peace and economic growth to all its members – not just the Russian giant. In the rapidly changing world of the 21st century, a Eurasian Union could well become a strong ally of the EU and US and help them to ensure that their relative strength will remain preserved, even against the odds of the rising Chinese dragon.

Show 4 footnotes

  1. Vladimir Putin, ‘Новый Интеграционный Проект Для Евразии: Будущее, Которое Рождается Сегодня / Buduscheie, Kotoroie Rozhdaeietsa Segodnia / Novyi Integratsiovannyi Proiekt Dlia Evrazii’, Известия, 3 October 2011 <http://izvestia.ru/news/502761> (accessed 4 October 2011).
  2. Andrew Osborn, ‘Vladimir Putin’s Plan to Create a Eurasian Union Is About Reclaiming the Russian Empire’, The Telegraph, 5 October 2011 <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/8807720/Vladimir-Putins-plan-to-create-a-Eurasian-Union-is-about-reclaiming-the-Russian-Empire.html> (accessed 11 November 2011).
  3. Andrew Rettman, ‘Putin’s Return Poses Questions for EU Strategy’, EUobserver, 14 November 2011 <http://euobserver.com/24/114266> (accessed 15 November 2011).
  4. Andrew E. Kramer, ‘Russia, Belarus and Kazakhstan Form Customs Union’, The New York Times, 5 July 2010, section Business Day / Global Business <http://www.nytimes.com/2010/07/06/business/global/06customs.html> (accessed 1 July 2011).